Cenik


Glede na to, da smo se skupaj zbrali najboljši strokovnjaki, ki svoje delo opravimo profesionalno in v najkrajšem možnem času, se lahko s stranko dogovorimo tudi za nagrado, ki je vezana na uspeh.

V tem primeru stranka krije zgolj materialne stroške, ki so dogovorjeni v obliki avansa in vnaprej dogovorjeni glede višine plačila.

Naročnik vedno poravna del materialnih stroškov vnaprej (avans), kar je tudi pogoj za pričetek izvajanja detektivskih in drugih storitev.


Detektivska ura

Terensko delo do 10 ur   - 70 € na uro

Terensko delo nad 10 ur - 60 € na uro

Terensko delo nad 20 ur - 50 € na uro

V primerih, ko je za rešitev potrebno večje število detektivov, se cena za vsakega detektiva sorazmerno poveča.
Pri terenskem delu se obračuna tudi potne stroške v višini 0,50 € na kilometer.