Druge diskretne storitve

POVZROČITELJI ŠKOD

Premoženjska škoda: zmanjšanje premoženja (navadna škoda) ali preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček).

Nepremoženjska škoda: povzročitev telesnih, duševnih bolečin ali strahu fizični osebi (posamezniku) in okrnitev ugleda pravne osebe.

Povzročitelje delimo na znane ali neznane. Škodo povzročitelj lahko povzroči sam ali pa preko druge osebe ali stvari. Tako premoženjska kot nepremoženjska škoda je za posameznika neugodna. Primeri: vandalizem, poškodovanje vozil, objektov, stanovanj. Z uporabo upravičenj, kot so osebna zaznava (sledenje in opazovanje) in uporaba tehničnih sredstev, preiskujemo premoženjske in nepremoženjske škode, pri tem pa ugotovitve  o povzročitelju in škodi posredujemo naročniku oz./in policiji.

IZVAJANJE IT FORENZIKE IN POLIGRAFA

Glede na to, da se pri preiskovanju različnih kaznivih ravnanj znotraj podjetja običajno pojavijo indici o neupravičenem posredovanju informacij oziroma dostopu do informacij, ki za družbo predstavljajo poslovno skrivnost, smo v Detektivsko pravni agenciji poleg klasičnih detektivskih storitev razširili nabor le-teh z izvajanjem poligrafa in IT forenzike, ki nam ob klasičnih preiskovalnih metodah, lahko precej pomagajo pri odkrivanju morebitnih oseb, ki v nasprotju s predpisi razkrijejo ali celo posredujejo zaupne podatke tretjim osebam. S tem se lahko podjetju naredi nepopravljiva škoda, saj se konkurentu omogoči "know how", ki ga je podjetje razvijalo dolgo časa ob znatnih stroških. Detektivsko pravna agencija nudi tako predhodno svetovanje, kot tudi preiskovanje neupravičenega posredovanja tovrstnih podatkov.

VARNOSTNI PREGLEDI PROSTOROV IN NAPRAV

V primeru, da se porajajo indici glede namestitve določenih naprav za prisluškovanje ali neupravičeno zvočno snemanje, lahko strokovnjaki iz Detektivsko pravne agencije izvedemo profesionalni pregled prostorov in naprav, kjer se pojavijo tovrstni sumi. Obenem v Detektivsko pravni agenciji uspešno svetujemo strankam, kako preprečiti namestitev tovrstnih naprav.

DRUGE STORITVE

V primeru, da potrebujete katerokoli drugo storitev s področij dela, za katera smo usposobljeni, le-te opravimo oz. uredimo za vas s 100 odstotno diskretnostjo, zanesljivo in brez dvoma.