Kršitve delovno-pravne zakonodaje

Detektivsko pravna agencija izvaja tako svetovalne storitve delodajalcem glede ukrepov v primeru kršitev delovne zakonodaje, kot tudi storitve iz naslova dokazovanja kršitve teh pravil. Prav tako lahko pridobiljene dokaze delodajalec uporabi v postopkih v zvezi z ugotavljanjem obstoja elementov odškodninske odgovornosti delavca oziroma kazenske odgovornosti, med katere spadajo: nepravilna priglasitev potnih stroškov, zloraba bolniške odsotnosti od dela, zloraba uveljavljanja potnih stroškov, delo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, tatvine s strani tretjih oseb, neupravičena uporaba službenih vozil, neupravičena odsotnost na delovnem mestu, kršitev konkurenčne klavzule oz.knkurenčne prepovedi, poneverbe denarja in materialnih sredstev, poškodovanje lastnine oz. predmetov.