Bolniška odsotnost

Bolniške odsotnosti so v Sloveniji zelo pogoste, za delodajalce pa zelo neprijetne. Večinoma so bolniške odsotnosti realne, pogosto pa gre za primere zavestnih kršitev navodil osebnega zdravnika. Bolniška odsotnost se preverja na dva načina:

  • kontrola bolniške odsotnosti,
  • nadzor bolniške odsotnosti.

Kontrola bolniške odsotnosti.
Način dela je preprost, saj gre v bistvu za obisk na domu delavca, ki je na bolniškem dopustu. Detektiv pri svojem delu pride v osebni stik z delavcem, se mu predstavi in ga seznani s tem, da je prišel preverit, če se delavec na bolniškem dopustu drži navodil osebnega ali po tridesetih delovnih dneh na bolniškem dopustu, imenovanega zdravnika s strani Zavoda za zdravstveno in invalidsko zavarovanje.

Nadzor odsotnosti z dela ima za namen ugotoviti domnevne kršitve odsotnosti z dela nadzorovanega. Take oblike dela se detektiv loti v primerih, ko obstaja delodajalčev sum, da zaposleni zlorablja bolniški dopust za opravljanje kakšnega dela ali opravil ali za odhod izven kraja bivališča. Detektiv z lastnimi zaznavami in z zbiranjem informacij ugotovi, ali je nadzorovani dejansko bolan in se nahaja doma, ali pa krši odsotnost z dela.