Zloraba potnih stroškov

Ko govorimo o zlorabi pri obračunavanju stroškov prevoza na delo, gre za primere posameznikov, ki si zavestno višajo mesečne prejemke in s tem oškodujejo delodajalce. V takem primeru vam pomagam dokazati, kje zaposleni dejansko prebiva. Ugotovitve so neizpodbitne in ustrezno obrazložene ter utemeljene v poročilu. Največkrat je ključno, od kje zaposleni odhaja na delo oziroma od kje v pretežni meri odhaja na delo. S terenskim preverjanjem in osebno zaznavo preverjam sume delodajalcev, ko pa so sumi potrjeni, pa z uporabo tehničnih sredstev  zlorabe ustrezno dokumentiram.

Kontrola potnih stroškov obsega :

  • ugotovim dejansko bivališče zaposlenega, od kje prihaja na delo,
  • ugotovim  način  oziroma vrsto  prevoznih sredstev s katerimi zaposleni prihaja na delo,
  • ugotovim razdaljo od doma do delovnega mesta in temu primerno lahko določim tudi ceno prevoza,
  • ugotovim kršitve koriščenja službenih vozil.