Zloraba alkohola in drog na delovnem mestu

Zloraba alkohola in drog na delovnem mestu je vprašanje, ki vzbuja skrb delodajalcev in pristojnih organov. Na delovnih mestih je mogoče opaziti splošno prisotnost alkohola in drog. Zloraba alkohola in drog na delovnem mestu lahko ima negativne posledice za delavce in podjetja. Med njimi so pogostejše kratkoročne odsotnosti z dela, manjša uspešnost in produktivnost, spori in negotovo delovno okolje, večje število nezgod pri delu in škoda za ugled ter na opremi ali izdelkih. Detektiv lahko za vas opravi preizkus alkoholiziranosti delavca. Pri tem je pomembno: da ima detektiv ustrezno atestirano aparaturo, opravljen preizkus rokovanja z napravo in ustrezen zapisnik o poteku preizkusa z alkotestom, ki je v disciplinskem in sodnem postopku dokaz o obstoju disciplinske kršitve. Preizkus opravim z alkotestom, kateri je ustrezno redno kalibriran.

Detektiv lahko opravi tudi preliminarni test (NIK test), v kolikor ste na delovnem mestu našli prepovedane substance. NIK testi so namenjeni za hitro prepoznavanje substanc, za katere se sumi, da so prepovedane droge. NIK testi z barvnimi reakcijami v večini primerov omogočajo preliminarno identifikacijo najpogostejši prepovedanih drog. Vsak test vsebuje določene kemikalije, ki se nahajajo v hermetično zaprtih ampulah, posamezen test pa vsebuje enega ali več reagentov, ki ob prisotnosti prepovedane droge dajo določeno barvo ali zaporedje barv. Po predvideni barvni reakciji lahko z visoko stopnjo verjetnosti domnevamo, da je v spornem vzorcu prepovedana droga. V Sloveniji test za zaznavanje prepovedanih drog na delovnem mestu detektivi ne opravljamo.