Business Intelligence

Diskretno preverimo, pridobimo in analiziramo podatke o : konkurenci, odgovornih osebah,  poslovnih partnerjih, bodočih poslovnih partnerjih, zaposlenih, nekdanjih zaposlenih,... Detektiv lahko zbira informacije s terenskim poizvedovanjem in osebne zaznavo (opazovanje in sledenje). Podatke in informacije, katere pridobimo ustrezno dokumentiramo (foto/video). Za zbiranje podatkov uporabljamo zakonita sredstva in metode.