Dokazno gradivo

Detektivsko pravna agencija poleg detektivskih storitve nudi tudi pravne storitve v smislu zakonitega dokazovanja in zbiranja dokazov ter svetovanja strankam. Smo kvalitetna podpora pri zbiranju dokaznega gradiva  odvetnikom, ki dokazno gradivo potrebujejo za uspešno dokazovanje dejstev in okoliščin, ki so lahko bistvene za uspešno obrambo strank, ki jih zastopajo oziroma doseganje uspeha v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi v postopkih. Državni organi namreč pogosto navajajo dejstva in zbirajo dokaze z namenom, ki so v prid zasledovanemu cilju, pri čemer lahko nevede zanemarjajo  obstoj dejstev in dokazov, ki so v prid strankam zoper katere se vodijo postopki. Prav tako morajo stranke v različnih postopkih pred sodišči dokazovati dejstva, ki so njim v prid, vsled česar si morajo dokaze same priskrbeti.