Vročanje

Za sodišča in druge državne organe, pravne in fizične osebe opravljamo vročanja pisemskih pošiljk po določilih Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdnem postopku in Zakona o upravnem postopku. Postopek vročanja zajema tudi poizvedovanje o dejanskih naslovih prejemnikov, ki se skrivajo in s tem onemogočajo prejem pomembnih pisemskih pošiljk.

Osebno vročanje poteka na način: najdemo naslovnika na domačem naslovu, delovnem mestu, ... V kolikor postopek vročitve poteka nemoteno, naslovnik podpiše vročilnico. V kolikor naslovnik odkloni podpis vročilnice, se njegova volja pisno dokumentira na vročilnici. Tudi če vročilnica ni podpisana s strani naslovnika se šteje, da je vročitev bila opravljena.

Detektiv opravi osebno vročanje v primerih: odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vročitev sodne pošte, vročanje upravne pošte in po naročilu drugih pravnih in fizičnih oseb.

Nepravilna vročitev pomeni hudo kršitev postopka, zato se vročanje opravi izključno v skladu z zakoni.