Zvestoba partnerjev

Diskretno preverimo ali ima vaš partner ljubezensko razmerje z drugo osebo. Preverimo ali vas partner vara, goljufa. Opazovanje (sledenje) vključuje: opazovanje oseb, opazovanje vozil, opazovanje poslovnih prostorov, diskretno opazovanje. Podatke in informacije, katere pridobimo ustrezno dokumentiramo (foto/video). Za zbiranje podatkov uporabljamo zakonita sredstva in metode.