Področja dela detektiva


Detektiv lahko opravlja dejavnosti na področjih, ki so opredeljene v 26. členu ZDD-1.

Detektiv pridobiva informacije o:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite,
 • povzročiteljih premoženjskih ali nepremoženjskih škod,
 • anonimnih pisanjih - piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj,
 • dolžnikih in njihovem premoženju,
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni,
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodiši, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oz. organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo in njihovih storilcih,
 • zlorabah pravice do zadržanosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe,
 • zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov na delo in iz dela,
 • zlorabah dela pod vplivom alkohola in/ali prepovedanih drog,
 • drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Detektiv vroča pisemske pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje vročanja v skladu s temi predpisi.

Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih dejanj.

Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov ter informacij.

Detektiv opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.